Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲajŋ˧˧ ɲɛ̰ʔn˨˩ɲan˧˥ ɲɛ̰ŋ˨˨ɲan˧˧ ɲɛŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲajŋ˧˥ ɲɛn˨˨ɲajŋ˧˥ ɲɛ̰n˨˨ɲajŋ˧˥˧ ɲɛ̰n˨˨

Tính từ Sửa đổi

nhanh nhẹn

  • Xem dưới đây

Phó từ Sửa đổi

nhanh nhẹn trgt.

  1. Rất hoạt bát, nhẹ nhàngmau chóng.
    Ai cũng khen chị ấy là người nhanh nhẹn.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi