Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰ːʔj˨˩ɗə̰ːj˨˨ɗəːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəːj˨˨ɗə̰ːj˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

đợi

  1. Chờ với niềm tin là sẽ có kết quả.
    Đợi ngớt mưa hãy đi.
    Đợi ở chỗ hẹn.

Tham khảo sửa