Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ ha̰wŋ˧˩˧laːm˧˧ hawŋ˧˩˨laːm˨˩ hawŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ hawŋ˧˩laːm˧˧ ha̰ʔwŋ˧˩

Động từ

sửa

làm hỏng

  1. gây thiệt hại, hư hao

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)