Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mṵʔk˨˩ ɗïk˧˥mṵk˨˨ ɗḭ̈t˩˧muk˨˩˨ ɗɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muk˨˨ ɗïk˩˩mṵk˨˨ ɗïk˩˩mṵk˨˨ ɗḭ̈k˩˧

Danh từ sửa

mục đích

  1. Cái vạch ra làm đích nhằm đạt cho được.
    Xác định mục đích học tập.
    Sống có mục đích.

Dịch sửa

Tham khảo sửa