Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hï̤ŋ˨˩ fa̰ːʔt˨˩hïn˧˧ fa̰ːk˨˨hɨn˨˩ faːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hïŋ˧˧ faːt˨˨hïŋ˧˧ fa̰ːt˨˨

Danh từ sửa

hình phạt

  1. là một hình thức phạt để trị tội những kẻ có tội


Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)