Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɨə̰ʔt˨˩lɨə̰k˨˨lɨək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɨət˨˨lɨə̰t˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

lượt

 1. Đồ dệt thưa bằng , thường nhuộm đen để làm khăn.
 2. Thời gian hoặc thời điểm một người làm cho phần mình một việc, hoặc có xảy ra một việc, trong loạt việc cùng loại theo thứ tự trước sau.
  Hôm nay đến lượt tôi trực nhật.
  Bỏ hàng đi chơi, khi về mất lượt.
 3. Hồi, phen.
  Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần. (Truyện Kiều)
  Lượt người.
 4. Mỗi đầu người trong loạt người có mặt, một người có thể có mặt nhiều lần.
  Năm vạn lượt người xuống đường đấu tranh.

Đồng nghĩa sửa

thời gian hoặc thời điểm
hồi

Dịch sửa

thời gian hoặc thời điểm
hồi

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

lượt

 1. con rệp.

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên