Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwa̰ː˧˩˧kwaː˧˩˨waː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaː˧˩kwa̰ːʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

quả

 1. Bộ phận của cây do nhụy hoa phát triển mà thành, thường chứa hạt.
  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. (tục ngữ)
 2. Vật có hình như các quả.
  quả bóng
  quả trứng
  quả tim
 3. Thứ tráp sơn hình tròn thường có nắp đậy.
  quả trầu
 4. Cái đấm.
  Đấm cho một quả.
 5. Kết cục.
  Có nhân thời có quả. (tục ngữ)
 6. Xem cá quả
  Mua con quả và con trê.

Đồng nghĩa sửa

bộ phận của cây
vật có hình như các quả

Dịch sửa

bộ phận của cây

Phó từ sửa

quả

 1. Đúng như vậy.
  Làm thế quả khó khăn
  Quả như lời dự đoán
  Trê kia quả có tình gian, cứ trong luật lệ y đơn mà làm. (Trê Cóc)

Tham khảo sửa