Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˧ ɲajŋ˧˧tïn˧˥ ɲan˧˥tɨn˧˧ ɲan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˥ ɲajŋ˧˥tïŋ˧˥˧ ɲajŋ˧˥˧

Tính từ sửa

tinh nhanh

  1. Có vẻ thông minhnhanh nhẹn.
    Cặp mắt tinh nhanh.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Tinh nhanh, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam