Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ːʔt˨˩ɗa̰ːk˨˨ɗaːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːt˨˨ɗa̰ːt˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

đạt

 1. Yêu cầu, mức tương đối (thường nói về sự đánh giá nghệ thuật).
  Dùng chữ đạt.
  Bài thơ đạt.
 2. (Id.; kết hợp hạn chế) . (Vận hội) may mắn, làm việc gì cũng dễ đạt kết quả mong muốn.
  Vận đạt.

Động từ sửa

đạt

 1. Đến được đích, thực hiện được điều nhằm tới. Đạt mục đích.
  Nguyện vọng chưa đạt.
  Năng suất đạt.
 2. Tấn một hecta.
  Thi kiểm tra đạt loại giỏi.
 3. () . Đưa cái mang nội dung thông báo chuyển đến đối tượng thông báo.
  Đạt giấy mời đi các nơi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa