Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viən˧˧jiəŋ˧˥jiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viən˧˥viən˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

viên

 1. Vật nhỏ, tròn.
  viên bi
  viên thuốc
 2. Vườn.
  vui thú điền viên

Tính từ sửa

viên

 1. Tròn.
  viên mãn – tròn đầy
  vo viên tờ giấy