Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viən˧˧jiəŋ˧˥jiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viən˧˥viən˧˥˧

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

viên

 1. Vật nhỏ, tròn.
  viên bi
  viên thuốc
 2. Vườn.
  vui thú điền viên

Tính từ Sửa đổi

viên

 1. Tròn.
  viên mãn – tròn đầy
  vo viên tờ giấy