Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
hình cầu

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hï̤ŋ˨˩ kə̤w˨˩hïn˧˧ kəw˧˧hɨn˨˩ kəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hïŋ˧˧ kəw˧˧

Danh từ sửa

hình cầu

  1. (Hình học) Phần không gian nằm bên trong một bề mặt gồm các điểm trong không gian nằm cách một điểm cho trước (gọi là tâm) một khoảng cách không đổi (gọi là bán kính).
    Trái Đất có dạng hình cầu.

Ghi chú sử dụng sửa

Trong đời sống, từ hình cầu thường được dùng cùng nghĩa với mặt cầu; tuy nhiên trong hình học, hình cầu là phần không gian (3 chiều), còn mặt cầu chỉ là bề mặt (2 chiều).

The tich=4/3*pi*R^3
Dien tich=4Pi*R^2

trong do R la ban kinh cua khoi cau do

Đồng nghĩa sửa

Từ liên hệ sửa

Dịch sửa