Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ li˧˥jo˧˥ lḭ˩˧jo˧˧ li˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ li˩˩vo˧˥˧ lḭ˩˧

Tính từ

sửa

  1. Trái ngược với lẽ phải.
    Nói năng vô lý.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa