Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hɔ̤n˨˩hɔŋ˧˧hɔŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hɔn˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hòn

 1. Từ đặt trước những danh từ chỉ những vậthình tròn hoặc kết lại thành một khối gọn.
  Hòn ngọc.
  Hòn bi.
  Hòn đất.
  Hòn gạch.
 2. Cù lao nhỏ.
  Hòn.
  Cau.
  Hòn.
  Mê.
 3. núi giữa biển không có đất bằng nhiều.
  Hòn Mun
  Hòn Tre
  Hòn Tằm

Tham khảo sửa