Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viə̰ʔk˨˩ zi̤˨˩jiə̰k˨˨ ji˧˧jiək˨˩˨ ji˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viək˨˨ ɟi˧˧viə̰k˨˨ ɟi˧˧

Danh từ

sửa

việc gì

  1. từ phiếm chỉ một hành động

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)