Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /kɑːd/, [kʰɑːd] (Anh); /kɑɹd/, [kʰɑɹd] (Mỹ); /kaːd/, [kʰäːd] (Úc); /kɐːd/, [kʰɐːd] (New Zealand)
  Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ nguyênSửa đổi

danh từ 1, ngoại động từ
Từ tiếng Anh trung đại carde (“quân bài”), từ tiếng Pháp cổ carte, từ tiếng Latinh charta, từ tiếng Hy Lạp cổ χάρτης (chartēs, “giấy”).
danh từ 2
Từ tiếng Pháp cổ carde, từ tiếng Provence cổ carda, từ cardar, từ tiếng Latinh *carito, từ carrere (“chải bằng thẻ”), từ tiếng Ấn-Âu nguyên thủy *ker (“cắt”).

Danh từSửa đổi

card (đếm đượckhông đếm được; số nhiều cards)

 1. Cạc, các, thiếp, thiệp, thẻ, phiếu, bìa.
  calling card — danh thiếp
  card of admission — thẻ ra vào, thẻ vào cửa
  invitation card — thiếp mời
 2. Quân bài, bài.
  a pack of cards — một cỗ bài
  trump card — quân bài chủ
 3. (Số nhiều) Sự chơi bài.
 4. Chương trình (cuộc đua...).
 5. Bản yết thị.
 6. (  Mỹ) Quảng cáo (trên báo).
 7. (Cổ) Hải la bàn.
 8. (Thông tục) Người kỳ quặc; thằng cha, .
  a knowing card — một thằng cha láu
  a queer card — một thằng cha kỳ quặc
 9. (Máy tính) Tấm bìa, phiếu tínhlỗ; bảng; (Lý thuyết trò chơi?) quân bài.
  correction card — bảng sửa chữa
  plain card — (lý thuyết trò chơi) quân bài công khai
  punched card — bìa đục lỗ
  test card — phiếu kiểm tra
  trump card — quân bài thắng

Đồng nghĩaSửa đổi

quân bài
hải la bàn

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

to have a card up one's sleeve
Còn nắm bài chủ trong tay; có kế dự phòng.
to have (hold) the cards in one's hands
tất cả bài chủ trong tay; (Nghĩa bóng) có tất cả yếu tố thắng lợi trong tay.
house of cards
Xem house.
on (in) the cards
Có thể, có lẽ.
one's best (trump) cards
Lý lẽ vững nhất; lá bài chủ (nghĩa bóng).
to play one's card well
Chơi nước bài hay (nghĩa đen & nghĩa bóng).
to play a sure card
Chơi nước chắc (nghĩa đen & nghĩa bóng).
to play a wrong card
Chơi nước bài bớ, chơi nước bài sai lầm (nghĩa đen & nghĩa bóng).
to play (lay, place) one's card on the table
Nói rõ hết ý định, nói rõ hết kế hoạch không cần úp mở giấu giếm.
to show one's card
Để lộ kế hoạch.
to speak by the card
Nói rành rọt, nói chính xác.
that's the card
(Thông tục) Đúng thế, thế là đúng, thế là phải.
to throw (fling) up one's card
Bỏ cuộc, chịu thua không chơi nữa.

Danh từSửa đổi

card (đếm đượckhông đếm được; số nhiều cards)

 1. Bàn chải len, bàn cúi.

Ngoại động từSửa đổi

card

 1. Chải (len...).
 2. Kiểm tra (độ tuổi) bằng chứng minh thư.
  They have to card anybody who looks 30 or younger.
 3. Dùng các thiết bịdạng tầm hình chữ nhật.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng CatalanSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh carduus.

Danh từSửa đổi

card (số nhiều cards)

 1. (Thực vật học) Cây kế (thuộc họ cúc).

Tiếng ÝSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

card

 1. Cạc, các, thiếp, thẻ, phiếu, bìa.