Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨḭʔw˨˩ tʰwaː˧˧ʨḭw˨˨ tʰuə˧˥ʨiw˨˩˨ tʰuə˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨiw˨˨ tʰuə˧˥ʨḭw˨˨ tʰuə˧˥ʨḭw˨˨ tʰuə˧˥˧

Động từ sửa

chịu thua

  1. Đành nhậnbị thua.
    Đến keo thứ hai, đô vật ấy chịu thua.

Tham khảo sửa