Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːj˧˧ lə̤m˨˩ʂaːj˧˥ ləm˧˧ʂaːj˧˧ ləm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːj˧˥ ləm˧˧ʂaːj˧˥˧ ləm˧˧

Tính từ

sửa

sai lầm

  1. (Hoặc d.) . Trái với yêu cầu khách quan hoặc với lẽ phải, dẫn đến hậu quả không hay.
    Việc làm sai lầm.
    Một nhận định sai lầm.
    Phạm sai lầm nghiêm trọng (d. ).

Tham khảo

sửa