Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗwaː˧˧ɗuə˧˥ɗuə˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗuə˧˥ɗuə˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

đua

  1. Tìm cách giành phần thắng trong cuộc thi đấu.
    Đua sức đua tài.
    Đua xe đạp.
  2. Làm theo nhau để không chịu kém.
    Đua nhau ăn diện.
    Đua nhau nói.

Dịch sửa

Tham khảo sửa