Tra từ bắt đầu bởi
tính

Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˥tḭ̈n˩˧tɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˩˩tḭ̈ŋ˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

tính

 1. Đặc trưng tâm lý của từng người trong việc đối xử với xã hộisự vật bên ngoài.
  Tính nóng.
 2. Thói quen do tập nhiễm lâu ngày có.
  Tính hay ăn vặt.
 3. Như tính chất
  Tính bay hơi của rượu.
 4. Phẩm chất riêng.
  Tính đảng.
  Tính tư tưởng.
  Tính nghệ thuật.
 5. Xem Giới tính.

Động từ

sửa

tính

 1. Tìm một số, một kết quả bằng các phép cộng trừ, nhân, chia.
  Học tính.
 2. Kiểm tra lại tiền bạc.
  Thử tính xem mua hết bao nhiêu.
 3. Nghĩ tới, lo liệu.
  Việc khó đấy, phải tính cho kỹ.
 4. ý định.
  Tôi đã tính không chơi với hắn.

Tham khảo

sửa

Tiếng Pa Kô

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

tính

 1. tỉnh.

Tiếng Tay Dọ

sửa

Danh từ

sửa

tính

 1. ống nước.

Tham khảo

sửa
 • Sầm Văn Bình (2018) Từ điển Thái–Việt (Tiếng Thái Nghệ An)[1], Nghệ An: Nhà xuất bản Nghệ An