Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
loʔo˧˥lo˧˩˨lo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo̰˩˧lo˧˩lo̰˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

lỗ

 1. Chỗ thủng.
  lỗ châu mai
 2. Hang hốc.
 3. Đường ăn thông vào trong.
  lỗ mũi
  lỗ tai
 4. Hố.
  lỗ chôn tiền
 5. Huyệt, chỗ chôn người chết.
  Gần xuống lỗ.
 6. (Thông tục) Chỗ.
  Anh ngồi ở lỗ nào?

Dịch sửa

Tính từ sửa

lỗ

 1. Thủng.
  đánh lỗ đầu

Phó từ sửa

lỗ

 1. Hao hụt vào vốn.
  buôn bán lỗ
 2. Trần truồng, lõa thể.
  ăn lông ở lỗ

Đồng nghĩa sửa

hao hút vào vốn

Tham khảo sửa

Tiếng Nguồn sửa

Danh từ sửa

lỗ

 1. lỗ.