Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ lɛʔɛ˧˥kɔ̰˩˧˧˩˨˧˥˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ lɛ̰˩˧˩˩˧˩kɔ̰˩˧ lɛ̰˨˨

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

có lẽ

  1. P. Tổ hợp biểu thị ý phỏng đoán hoặc khẳng định một cách dè dặt về điều nghĩ rằng có lí do để có thể như thế.
    Có lẽ anh ta không đến.
    Nó nói có lẽ đúng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa