Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣaʔa˧˥ɣaː˧˩˨ɣaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣa̰ː˩˧ɣaː˧˩ɣa̰ː˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Từ dùng để chỉ một người đàn ông một cách khinh bỉ.
    Chẳng ngờ .
    Mã Giám Sinh,
    Vẫn là một đứa phong tình đã quen (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa