Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laː˧˥ ɓa̤ːj˨˩la̰ː˩˧ ɓaːj˧˧laː˧˥ ɓaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laː˩˩ ɓaːj˧˧la̰ː˩˧ ɓaːj˧˧

Danh từ

sửa

lá bài

  1. Quân của bài lá.
  2. Bóng ý đồ xấu.

Tham khảo

sửa