Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ tʰḛ˧˩˧kɔ̰˩˧ tʰe˧˩˨˧˥ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ tʰe˧˩kɔ̰˩˧ tʰḛʔ˧˩

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

có thể

  • Xem dưới đây

Phó từ sửa

có thể trgt.

  1. khả năng làm được hoặc xảy ra.
    Tự mình tham gia sản xuất trong phạm vi có thể (Trường Chinh)
    Anh có thể đi trước.
    Trời có thể sắp mưa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa