Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ tʰḛ˧˩˧kɔ̰˩˧ tʰe˧˩˨˧˥ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ tʰe˧˩kɔ̰˩˧ tʰḛʔ˧˩

Từ tương tựSửa đổi

Tính từSửa đổi

có thể

  • Xem dưới đây

Phó từSửa đổi

có thể trgt.

  1. khả năng làm được hoặc xảy ra.
    Tự mình tham gia sản xuất trong phạm vi có thể (Trường Chinh)
    Anh có thể đi trước.
    Trời có thể sắp mưa.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi