Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ tʰḛ˧˩˧kɔ̰˩˧ tʰe˧˩˨˧˥ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ tʰe˧˩kɔ̰˩˧ tʰḛʔ˧˩

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

có thể

  • Xem dưới đây

Phó từ

sửa

có thể trgt.

  1. khả năng làm được hoặc xảy ra.
    Tự mình tham gia sản xuất trong phạm vi có thể (Trường Chinh)
    Anh có thể đi trước.
    Trời có thể sắp mưa.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa