Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwən˧˧ ɓa̤ːj˨˩kwəŋ˧˥ ɓaːj˧˧wəŋ˧˧ ɓaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwən˧˥ ɓaːj˧˧kwən˧˥˧ ɓaːj˧˧

Xem thêm Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi