Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwən˧˧ ɓa̤ːj˨˩kwəŋ˧˥ ɓaːj˧˧wəŋ˧˧ ɓaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwən˧˥ ɓaːj˧˧kwən˧˥˧ ɓaːj˧˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa