Tiếng AnhSửa đổi

 
foot

Cách phát âmSửa đổi

[ˈfʊt]

Danh từSửa đổi

foot số nhiều feet /ˈfʊt/

 1. Chân, bàn chân (người, thú... ).
 2. Bước chân, cách đi.
  swift of foot — có bước đi nhanh
 3. (Quân sự) Bộ binh.
  horse, foot and artillery — kỵ binh, bộ binh và pháo binh
 4. Chân (giường, ghế, tường, núi... ); bệ phía dưới, cuối.
  at the foot of a page — ở cuối trang
 5. Phút (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 0, 3048 m).
 6. Âm tiết ((thơ ca)).
 7. (Thực vật học) Gốc cánh (hoa).
 8. Cặn bã ((thường) foot).
 9. Đường thô ((thường) foots).
 10. (Foots) (như) footlights.

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

foot ngoại động từ /ˈfʊt/

 1. Đặt chân lên.
 2. Thay bàn chân cho; khâu bàn chân cho (bít tất).
 3. (Thông tục) Thanh toán (hoá đơn).
 4. (Thông tục) Cộng, cộng gộp.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

foot nội động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) /ˈfʊt/

 1. Đi bộ.
 2. Nhảy.

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi