Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

foots

  1. Động từ foot chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi