Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲa̰j˧˩˧ mwaː˧˥ɲaj˧˩˨ mṵə˩˧ɲaj˨˩˦ muə˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaj˧˩ muə˩˩ɲa̰ʔj˧˩ mṵə˩˧

Động từ sửa

nhảy múa

  1. Biểu diễn những điệu múađiệu nhảy.
  2. Tỏ sự vui mừng bằng cử động.
    Nghe tin thắng thắng trận mọi người nhảy múa.

Tham khảo sửa