Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̤w˨˩ ka̰ʔjŋ˨˩kəw˧˧ ka̰n˨˨kəw˨˩ kan˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəw˧˧ kajŋ˨˨kəw˧˧ ka̰jŋ˨˨

Động từ

sửa

cầu cạnh

  1. Xin xỏ, nhờ vả ngườiquyền thế để mong được việc gì.
    cầu cạnh để vay mượn
    không phải cầu cạnh ai hết

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa
  • Cầu cạnh, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam