Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̤w˨˩ ka̰ʔjŋ˨˩kəw˧˧ ka̰n˨˨kəw˨˩ kan˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəw˧˧ kajŋ˨˨kəw˧˧ ka̰jŋ˨˨

Động từ sửa

cầu cạnh

  1. Xin xỏ, nhờ vả ngườiquyền thế để mong được việc gì.
    cầu cạnh để vay mượn
    không phải cầu cạnh ai hết

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Cầu cạnh, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam