Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣo̰ʔp˨˩ɣo̰p˨˨ɣop˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣop˨˨ɣo̰p˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

gộp

  1. Hợp nhiều cái lại.
    Gộp mấy món tiền để mua cái máy bơm nước.

Tham khảo sửa