Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tə̰wŋ˧˩˧ kə̰ʔwŋ˨˩təwŋ˧˩˨ kə̰wŋ˨˨təwŋ˨˩˦ kəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təwŋ˧˩ kəwŋ˨˨təwŋ˧˩ kə̰wŋ˨˨tə̰ʔwŋ˧˩ kə̰wŋ˨˨

Danh từ

sửa

tổng cộng

  1. Cộng tất cả lại.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa