Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viə̰ʔk˨˩ la̤ːm˨˩jiə̰k˨˨ laːm˧˧jiək˨˩˨ laːm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viək˨˨ laːm˧˧viə̰k˨˨ laːm˧˧

Danh từ sửa

việc làm

  1. Hành động cụ thể.
    Lời nói đi đôi với việc làm.
    Một việc làm vô ý thức.
  2. Công việc được giao cho làm và được trả công.
    Đã ra trường, nhưng chưa có việc làm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa