Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ʔt˨˩lə̰k˨˨lək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lət˨˨lə̰t˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

lật

  1. Trở một vật để thay đổi mặt của .
    Lật trang giấy.
  2. Không trả nợ.
    Hắn lật của tôi một món tiền.

Tham khảo Sửa đổi