Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zeʔe˧˥je˧˩˨je˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟḛ˩˧ɟe˧˩ɟḛ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

dễ

 1. Nhẹ nhàng, đơn giản, không phải vất vả, khó khăn khi làm, khi giải quyết.
  Bài toán dễ.
  Bài thi quá dễ.
  Dễ làm khó bỏ.
 2. tính tình thoải mái, không đòi hỏi cao, không nghiêm khắc.
  Dễ tính.
  Dễ ăn dễ ở.
 3. khả năng như thế nào đó.
  Năm nay lúa rất tốt, một sào dễ đến ba tạ thóc.
  Dễ gì người ta đồng ý.

Dịch sửa

Tham khảo sửa