Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵʔk˨˩ ho̤j˨˩fṵk˨˨ hoj˧˧fuk˨˩˨ hoj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fuk˨˨ hoj˧˧fṵk˨˨ hoj˧˧

Động từSửa đổi

phục hồi

  1. Lại trở về.
    Phục hồi quê quán.
  2. Làm cho những cái đã mất đi lại có cơ trở lại.
    Phục hồi sản xuất.

Tham khảoSửa đổi