Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təːj˧˥ mɨk˧˥tə̰ːj˩˧ mɨ̰k˩˧təːj˧˥ mɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təːj˩˩ mɨk˩˩tə̰ːj˩˧ mɨ̰k˩˧

Tính từSửa đổi

tới mức

  1. Xem đến mức

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi