Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓṵʔŋ˨˩ɓṵŋ˨˨ɓuŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓuŋ˨˨ɓṵŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

bụng

 1. Phần cơ thể người, động vậtchứa các bộ phận như gan ruột, dạ dày.
  Bụng no tròn .
  Bụng mang dạ chửa. (tục ngữ)
  Mổ bụng moi gan.
 2. Bụng con người với biểu trưng về tình cảm, tâm tư, suy nghĩ sâu kín.
  Suy bụng ta, ra bụng người. (tục ngữ)
  Đi guốc trong bụng. (tục ngữ)
  Sống để bụng chết mang đi. (tục ngữ)
 3. Phần phình to ở giữa của một số vật.
  Bụng lò.
Các từ dẫn xuất

Tham khảo sửa