Tiếng Anh sửa

 
heart

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈhɑːrt/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

heart /ˈhɑːrt/

 1. (Giải phẫu) Tim.
 2. Lồng ngực.
  to draw somebody to one's heart — kéo ai vào lòng
 3. Trái tim, lòng, tấm lòng, tâm can, tâm hồn.
  a kind heart — lòng tốt
  a hard heart — lòng nhẫn tâm sắt đá
  a heavy heart — lòng nặng trĩu đau buồn
  a false heart — lòng giả dối, lòng phản trắc
  a heart of gold — tấm lòng vàng
  to touch (move) someone's heart — làm mủi lòng ai
  after one's heart — hợp với lòng (ý) mình
  at heart — tận đáy lòng
  from the bottom of one's heart — tự đáy lòng
  in one's heart of hearts — trong thâm tâm
  with all one's heart — hết lòng, với tất cả tâm hồn
 4. tình, cảm tình, tình yêu thương.
  to have no heart — không có tình, sắt đá, nhẫn tâm
  to win (gain) someone's heart — tranh thủ được cảm tình của ai, chiếm được tình yêu của ai
  to give (lose) one's heart to somebody — yêu ai, phải lòng ai
 5. Lòng can đảm, dũng khí; sự nhiệt tâm, sự hăng hái phấn khởi.
  to take heart — can đảm, hăng hái lên
  to lose heart — mất hết can đảm, mất hết hăng hái
  to be out of heart — chán nản, thất vọng
  to be in [good] heart — hăng hái, phấn khởi
 6. Người yêu quí, người thân yêu (tiếng xưng hô âu yếm).
  dear heart — em (anh) yêu quý
  my hearts — (hàng hải) những anh bạn dũng cảm của tôi
 7. Giữa, trung tâm.
  in the heart of summer — vào giữa mùa hè
  in the heart of Africa — ở giữa Châu phi
 8. Ruột, lõi, tâm.
  heart of a head of cabbage — ruột bắp cải
 9. Điểm chính, điểm chủ yếu, điểm mấu chốt; phần tinh tuý; thực chất.
  the heart of the matter — điểm mấu chốt của vấn đề; thực chất của vấn đề
 10. Sự màu mỡ (đất).
  to keep land in good heart — giữ cho đất màu mỡ
  out of heart — hết màu mỡ
 11. (Đánh bài) , (số nhiều) "cơ", (số ít) lá bài "cơ".
  queen of hearts — Q "cơ"
 12. Vật hình tim.

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa