Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ka̰ːm˧˩˧ tʰəj˧˥kaːm˧˩˨ tʰə̰j˩˧kaːm˨˩˦ tʰəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaːm˧˩ tʰəj˩˩ka̰ːʔm˧˩ tʰə̰j˩˧

Động từ sửa

cảm thấy

  1. Thu nhận thông qua các giác quan.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa