Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haŋ˧˧ haːj˧˥haŋ˧˥ ha̰ːj˩˧haŋ˧˧ haːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haŋ˧˥ haːj˩˩haŋ˧˥˧ ha̰ːj˩˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

hăng hái

  1. trạng tháinhiệt tình, biểu lộ bằng thái độ tích cực trong công việc.
    Hăng hái giúp đỡ bạn.
    Tuổi thanh niên hăng hái.

Dịch sửa

Tham khảo sửa