Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

tình thần

  1. cái mà xảy ra ở trong đầu của người nào đó
  2. linh hồn
    linh hồn/ tinh thần bất diệt
  3. nguyên tắc
    dựa trên tinh thần/ nguyên tắc hợp tác lâu dài

Từ liên hệSửa đổi

DịchSửa đổi