Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

trái tim: cơ quan mà bơm máu qua cơ thể

DịchSửa đổi