Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

linh hồn: thực chất của con người mà người ta tin tưởng rằng nó sống tiếp sau sự chết của ai

DịchSửa đổi