Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṵ˧˩˧ iəw˧˥ʨu˧˩˨ iə̰w˩˧ʨu˨˩˦ iəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨu˧˩ iəw˩˩ʨṵʔ˧˩ iə̰w˩˧

Từ nguyên sửa

Từ chủ (“cốt yếu”) + yếu (“quan trọng”).

Phó từ sửa

chủ yếu trgt.

  1. Phần nhiều, phần lớn; về mặt quan trọng nhất.
    Đồng bào vùng này chủ yếu là người Tày. (Võ Nguyên Giáp)

Dịch sửa

Tính từ sửa

chủ yếu

  1. Quan trọng nhất.
    Tác dụng chủ yếu của thầy giáo là gương mẫu trong mọi trường họp.

Dịch sửa

Tham khảo sửa