Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲiə̰ʔt˨˩ təm˧˧ɲiə̰k˨˨ təm˧˥ɲiək˨˩˨ təm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲiət˨˨ təm˧˥ɲiə̰t˨˨ təm˧˥ɲiə̰t˨˨ təm˧˥˧

Danh từ sửa

nhiệt tâm

  1. Lòng sốt sắng hăng hái.
    nhiệt tâm đối với đồng bào.

Dịch sửa

Tham khảo sửa