Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwa̤ːj˨˩ zaː˧˧ŋwaːj˧˧ jaː˧˥ŋwaːj˨˩ jaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwaːj˧˧ ɟaː˧˥ŋwaːj˧˧ ɟaː˧˥˧

Tính từ

sửa

ngoài da

  1. Nói bệnh phát hiện ở trên da.
    Ghẻ là bệnh ngoài da.
  2. Nói thuốc dùng để bôingoài da.

Tham khảo

sửa