Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰiət˧˥ tʰaː˧˧tʰiə̰k˩˧ tʰaː˧˥tʰiək˧˥ tʰaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰiət˩˩ tʰaː˧˥tʰiə̰t˩˧ tʰaː˧˥˧

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa