Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨïŋ˧˥ʨḭ̈n˩˧ʨɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨïŋ˩˩ʨḭ̈ŋ˩˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

chính

 1. Quan trọng hơn cả so với những cái khác cùng loại.
  đi theo lối cổng chính
  nhiệm vụ chính
  nguồn thu nhập chính
  tự mình là chính
  Diễn biến chính của sự việc.
 2. Rất ngay thẳng, rất đúng đắn về mặt đạo đức.
  nêu gương cần, kiệm, liêm, chính
  phân biệt chính - tà
  Phải làm ăn chân chính.

Trợ từ sửa

chính

 1. Từ biểu thị ý nhấn mạnh rằng đích xác như vậy, không phải ai khác, không phải gì khác.
  chính nó chứ không phải ai khác
  chính mắt tôi trông thấy

Trái nghĩa sửa

quan trọng hơn
ngay thẳng

Dịch sửa

Tham khảo sửa

 • Chính, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam