Chữ Kirin sửa

 
о U+043E, о
CYRILLIC SMALL LETTER O
н
[U+043D]
Cyrillic п
[U+043F]

Từ nguyên sửa

Từ chữ Hy Lạp ο. (omicron)

Chuyển tự sửa

Mô tả sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ Kirin viết thường, gọi là o.
 2. Chữ Kirin cổ viết thường, gọi là on hoặc onu.

Đồng nghĩa sửa

Tiếng Abaza sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 38 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Abaza.
  ноябрьnoyabrtháng 11

Xem thêm sửa

Tiếng Abkhaz sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Latn">о</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Cyrl">о</span>” bên trên.

 1. Chữ cái thứ 32 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Abkhaz.
  џьузонdžuzonâm nhạc, ca khúc

Xem thêm sửa

Tiếng Adygea sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 32 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Adygea.

Xem thêm sửa

Đại từ sửa

о

 1. Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít: mày, bạn, cậu,...

Danh từ sửa

о

 1. Thời tiết.
  Сэ сыкъэкӏощтэп, сыда пӏомэ ом изытет ӏэе дэд
  Se sıkekIosçtep, sıda pIome om izıtet Iee ded
  Tôi không đến vì thời tiết xấu quá

Tiếng Alutor sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Alutor.
  маторmatorđộng cơ, mô tơ

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Archi sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 30 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Archi.
  акконakkonánh sáng

Xem thêm sửa

Tiếng Avar sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Avar
  РоссияRossiyanước Nga

Xem thêm sửa

Tiếng Azerbaijan sửa

Kirin о
Ả Rập وْ‎
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Azerbaijan.
  пероperobút lông ngỗng

Xem thêm sửa

Đại từ sửa

о

 1. Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít: , anh ta, bà ấy,...

Tham khảo sửa

 • O tại Obastan.com

Tiếng Bashkir sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bashkir.
  осosđiểm cuối, đầu mũi

Xem thêm sửa

Tiếng Bắc Altai sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bắc Altai
  МоолMoolMông Cổ

Xem thêm sửa

Tiếng Bắc Yukaghir sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bắc Yukaghir
  адуоaduocon trai

Xem thêm sửa

Tiếng Belarus sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 16 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Belarus
  офісofisvăn phòng

Xem thêm sửa

Tiếng Bulgari sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 15 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bulgari

Xem thêm sửa

Thán từ sửa

о

 1. !, ôi!, a!, à!, ôi thôi, hỡi ôi.
  О, каква́ красота́!O, kakvá krasotá!, đẹp quá!

Giới từ sửa

о

 1. Phải, vào.
  вълни́те разби́ваха о брега́vǎlníte razbívaha o bregásóng đánh vào bờ
 2. (cổ) Về, đến, tới.

Tham khảo sửa

 • Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Buryat sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 16 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Buryat
  долоонdoloonsố 7

Xem thêm sửa

Tiếng Chechen sửa

Kirin о
Ả Rập وٓ
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chechen
  гӏазотġazotchiến dịch

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 • Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Chulym sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chulym
  олolnó, anh ấy, bà ta,...

Xem thêm sửa

Tiếng Chuvan sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о

 1. Chữ cái Kirin o dạng viết thường ghi lại tiếng Chuvan đã tuyệt chủng.
  огтйogty

Đồng nghĩa sửa

 • Chữ in hoa О

Tiếng Chuvash sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chuvash
  топольtopocây dương

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Daur sửa

Kirin о
Mãn Châu
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 16 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Daur
  цолооcoloohòn đá

Xem thêm sửa

Tiếng Digan sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin phương ngữ Kaldarári.
  бовbovcái lò
 2. Chữ cái thứ 17 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin phương ngữ Ruska Roma.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "website" is not used by this template..
 2. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nga" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 3. Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "editor-last" is not used by this template..
 4. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nhật" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Dolgan sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Dolgan
  оногосonogoscây cung

Xem thêm sửa

Tiếng Dukha sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о

 1. Chữ cái Kirin о dạng viết thường ghi lại tiếng Dukha.
  окokmũi tên

Đồng nghĩa sửa

 • Chữ in hoa О

Tham khảo sửa

Tiếng Duy Ngô Nhĩ sửa

Kirin о
Ả Rập ئو‎ (o‎)
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Duy Ngô Nhĩ.
  лимонlimonchanh

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nhật" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Đông Can sửa

Kirin о
Latinh o

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Đông Can.
  ни хоni khoxin chào

Xem thêm sửa

Tiếng Erzya sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 16 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Erzya.
  куловkulovtro

Xem thêm sửa

Tiếng Even sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 17 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Even.
  олраolracon cá

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. Письменные языки мира: Языки Российской Федерации, ấn bản 1000 экз, tập 2, М.: Academia, 2003, →ISBN, tr. 667–697

Tiếng Evenk sửa

Kirin о
Mông Cổ
Latinh ō

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 17 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Evenk.
  омкотоomkotocái trán

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 • Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nga" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Gagauz sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Gagauz.
  чотраçotracăng tin

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. Каранфил, Гюллю (2016), Актуализация традиционной культуры гагаузов как путь к самохранению, Türkologiya (bằng tiếng Nga), issue 4, tr. 75

Tiếng Ingush sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
Kirin о
Ả Rập و
Latinh o

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Ingush.
  оршотootthứ Hai

Xem thêm sửa

Tiếng Kabardia sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 32 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kabardia.
  пшагъоpšaağʷosương mù

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. Louis Loewe (1854) A dictionary of the Circassian language, George Bell

Tiếng Kalmyk sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
Kirin о
Mông Cổ
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kalmyk.
  доланdolansố 7

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Kamassia sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о

 1. Chữ cái Kirin o dạng viết thường ghi lại tiếng Kamassia đã tuyệt chủng.
  шорšorxe trượt tuyết

Đồng nghĩa sửa

 • Chữ in hoa О

Tham khảo sửa

 1. Kai Donners (1944) Kamassiches Wörterbuch nebst Sprachproblem und Hauptzügen der Grammatik, Helsinki

Tiếng Karakalpak sửa

Kirin о
Ả Rập ‎و
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Karakalpak.
  онonsố 10

Xem thêm sửa

Tiếng Kazakh sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
Kirin о
Ả Rập و‎
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 16 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kazakh.
  онonsố 10

Thán từ sửa

о

 1. , ôi.

Xem thêm sửa

Tiếng Ket sửa

Kirin о
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Ket.
  қо’кqoksố 1

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 • Kotorova, Elizaveta & Andrey Nefedov (eds.) (2015) Comprehensive Ket Dictionary / Большой словарь кетского языка (2 vols), Munich: Lincom Europa

Tiếng Khakas sửa

Kirin о
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Khakas.
  отысotıssố 30

Xem thêm sửa

Thán từ sửa

о

 1. , ôi.

Tham khảo sửa

Tiếng Khvarshi sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Khvarshi.
  ноцоnocochấy rận

Xem thêm sửa

Tiếng Koibal sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о

 1. Chữ cái Kirin o dạng viết thường ghi lại phương ngữ Koibal đã tuyệt chủng.
  таноtanotừ

Đồng nghĩa sửa

 • Chữ in hoa О

Tham khảo sửa

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "journal" is not used by this template..

Tiếng Komi-Zyrian sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Komi-Zyrian.
  понponchó

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nga" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Krymchak sửa

Kirin о
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 17 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Krymchak.
  домбузdombuzlợn

Xem thêm sửa

Tiếng Kurd sửa

Kirin о
Latinh Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 95: Parameter 1 should be a valid language or etymology language code; the value "ku" is not valid. See WT:LOL and WT:LOL/E..
Ả Rập Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 95: Parameter 1 should be a valid language or etymology language code; the value "ku" is not valid. See WT:LOL and WT:LOL/E..
Yezidi Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 95: Parameter 1 should be a valid language or etymology language code; the value "ku" is not valid. See WT:LOL and WT:LOL/E..

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kurd tại Liên Xô (Armenia) năm 1946.
  Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: The language or etymology language code "ku" in the first parameter is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. Һʼ. Щнди (1974) Әлифба, ấn bản 3000 экз, Ереван: Луйс, tr. 96

Tiếng Kyrgyz sửa

Kirin о
Latinh o
Ả Rập و

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 17 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kyrgyz.
  обооoboođồi đá

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Macedoni sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Macedoni.
  јаворjavorcây phong

Xem thêm sửa

Thán từ sửa

о

 1. !, ôi!, a!, à! (bày tỏ ngạc nhiên).

Tham khảo sửa

 • Judith Wermuth (1997) Hippocrene concise Macedonian-English, English-Macedonian dictionary, New York: Hippocrene Books, →ISBN, tr. 62

Tiếng Mator sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о

 1. Chữ cái Kirin o dạng viết thường ghi lại tiếng Mator đã tuyệt chủng.
  обмуobmucùng nhau

Đồng nghĩa sửa

 • Chữ in hoa О

Tham khảo sửa

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Đức" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Moksha sửa

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 16 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Moksha.
  омбоцеombocethứ nhì, tiếp theo

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 • Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nga" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Mông Cổ sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Cyrl">о</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Latn">о</span>” bên trên.

Kirin о
Mông Cổ ᠣ‎ (o‎)

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о {{chữ hoa О (O))

 1. Chữ cái thứ 16 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Mông Cổ.
  олборлохolborlohkhai thác khoáng sản

Xem thêm sửa

Danh từ sửa

о

 1. Như оу: bột.

Tham khảo sửa

 • Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Bản mẫu:-xgn-kha-

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о

 1. Chữ cái Kirin o ở dạng viết thường ghi lại tiếng Khamnigan Mông Cổ.
  морихонmorikhonngựa non

Đồng nghĩa sửa

 • Chữ in hoa О

Tiếng Nam Altai sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Latn">о</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Cyrl">о</span>” bên trên.

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Nam Altai
  МоолMoolMông Cổ

Xem thêm sửa

Tiếng Nam Yukaghir sửa

Cách phát âm sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Nam Yukaghir
  йалоойyalooysố 3

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 • Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nga" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Nanai sửa

Kirin о
Latinh o

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 16 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Nanai.
  тойңгаtoyŋgasố 5

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 • Киле А. С. (1999) Нанайско-русский тематический словарь (духовная культура), Хабаровск

Tiếng Negidal sửa

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Negidal.
  ойинojinsố 20

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 • Schmidt (Šmits) Paul (1923) The language of the Negidals, Riga: Acta Universitatis Latviensis

Tiếng Nenets rừng sửa

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 17 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Nenets rừng.
  ӈолюŋoljusố 1

Xem thêm sửa

Tiếng Nga sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 16 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Nga

Xem thêm sửa

Thán từ sửa

о

 1. !, ôi!, a!, à!, ôi thôi, hỡi ôi.
  О бо́же!O bóže!Ôi Chúa ơi!

Giới từ sửa

о

 1. Về, đến, tới.
  Я чита́л о нёмJa čitál o njómTôi đọc về cậu ta.
 2. Phải, vào.
  опира́ться о сте́нуopirátʹsja o sténudựa vào tường

Tham khảo sửa

 1. K.M. Alikanov, V.V. Ivanov, J.A. Malkhanova (2002) Từ điển Nga-Việt, Tập I, Nhà xuất bản Thế giới, tr. 552

Tiếng Nogai sửa

Kirin о
Latinh o

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Nogai.
  токсанtoksansố 90

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 • С. А. Калмыкова (1972) Вопросы совершенствования алфавитов тюркских языков СССР: Алфавит ногайского языка, Наука, tr. 118–125

Tiếng Omok sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о

 1. Chữ cái Kirin o dạng viết thường ghi lại tiếng Omok đã tuyệt chủng.
  вотомталозеwotomtalozegió

Đồng nghĩa sửa

 • Chữ in hoa О

Tiếng Oroch sửa

Chuyển tự sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 17 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Oroch.
  ойoisố 20

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 • Владимир Клавдиевич Арсеньев (2008) Русско-орочский словарь: материалы по языку и традиционной культуре удэгейцев, Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. университета, →ISBN

Tiếng Orok sửa

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Orok.
  хориkhorisố 20

Xem thêm sửa

Tiếng Ossetia sửa

Kirin о
Latinh o

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Ossetia.
  обауobayđồi, ụ mộ

Xem thêm sửa

Thán từ sửa

о

 1. !, ôi!, a!, à!.
 2. Vâng, phải, đúng.

Tham khảo sửa

 1. В. И. Абаев (1973) Историко-этимологический словарь осетинского языка, Том II, Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. университета, tr. 223
 2. Касаев А. М. (biên tập viên) (2004), Осетинско-русский словарь, о, Словари на IRISTON.COM

Tiếng Rumani sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
Kirin о
Latinh o

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 16 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Rumani.
  порportỏi tây

Xem thêm sửa

Tiếng Sami Kildin sửa

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 29 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Sami Kildin.
  оӈкасoŋkasbẫy tuần lộc

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. Антонова А. А., Афанасьева Н. Е., Глухов Б. А. , Куруч Р. Д., Мечкина Е. И., Яковлев Л. Д. (1985) Саамско-русский словарь: 8000 слов / Под редакцией Р. Д. Куруч. Са̄мь-рӯшш соагкнэһкь: 8000 са̄ннӭ, М.: Русский язык, tr. 228

Tiếng Serbia-Croatia sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
Kirin о
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Serbia-Croatia.
  росаrosasương

Xem thêm sửa

Thán từ sửa

о

 1. !, ôi!, a!, à!

Giới từ sửa

о

 1. Về, đến, tới,...
 2. Phải, vào,...
  об(ј)есити нешто о кукуob(j)esiti nešto o kukutreo vào móc

Tham khảo sửa

 1. Louis Cahen (1920) Serbian-English and English-Serbian pocket dictionary, London: Kegan Paul, Trench, Trubner, tr. 37

Tiếng Shor sửa

Kirin о
Latinh o

Cách phát âm sửa

Chữ cái sửa

о (chữ hoa О)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Shor.
  ойунoyuntrò chơi

Xem thêm sửa

Tiếng Slav Giáo hội cổ