Tiếng NgaSửa đổi

Đại từSửa đổi

я

  1. Tôi, ta, tao, tớ.